Bestyrelsen

Vinderup Varmeværks bestyrelse pr. 8. november 2016

På generalforsamlingen den 8. november blev der foretaget udskiftning i bestyrelsen, idet Lars Johannesen valgte at trække sig efter 8 år. Nyvalgt blev Finn Christensen. Der var genvalg til Peter Møllnitz og Hans Sørensen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Peter Møllnitz som formand og Jens Tang som næstformand.